FAQ
Často kladené otázky


1.   Prečo je pre sviečky taký dôležitý knot?

2.   Z čoho sú knoty vyrobené?

3.   Je (jeden) konkrétny vosk sviečky lepší ako ostatné?

4.   Je rastlinný vosk lepší ako vosk na olejovej báze?

5.   Produkuje sviečka z parafínového vosku viac sadzí ako sviečka zo sójového vosku?

6.   Sú Vaše sviečky bezpečné?

7.   Kvapkajú Vaše sviečky?

8.   Môžete zapáliť poškodenú sviečku „Alusi“?

9.   Ako ďaleko od seba by mali byť umiestnené sviečky „Alusi“?Prečo je pre sviečky taký dôležitý knôt?


Väčšina spotrebiteľov sa obvykle domnieva, že najdôležitejším prvkom u sviečok je ich tvar, farba alebo vôňa. Avšak, väčšina výrobcov sviečok bude pravdepodobne súhlasiť s tvrdením, že je to práve knôt, ktorý robí zo sviečky to, čím je (skvelý zážitok).


Z čoho sú knoty vyrobené?

Všetky knôty sa skladajú zo zväzku vlákien, ktoré sú pokrútené, zapletené alebo zviazané dohromady. Tieto vlákna, obvykle vyrobené z bavlny, dokážu absorbovať skvapalnený vosk a rozhorieť plameň vzlínaním (kapilaritou).


Je (jeden) konkrétny vosk sviečky lepší ako ostatné?

Americká „Národná Sviečková Asociácia“ dôkladne preskúmala túto tému a poskytla nasledujúce stanovisko:

Všetky vosky, či už sa jedná o vosky živočíšneho, rastlinného alebo ropného pôvodu, sú primárne uhľovodíky. Chemické zloženie všetkých sviečkových voskov je podobné a všetky sviečky horia rovnakým spôsobom. Žiaden konkrétny typ vosku alebo zmes vosku sa nepovažuje za „najlepší“ na výrobu sviečok. Bolo preukázané, že pri sviečkach vysokej kvality, horia všetky vosky čisto a bezpečne. Nikdy sa nepreukázalo, že by bol vosk (sviečky) toxický alebo škodlivý pre ľudské zdravie. Neexistuje žiaden vosk, ktorý by bol bez sadzí (ktorý by neprodukoval sadze). V konečnom dôsledku je vosk z parafínu, palmy alebo sóje dobrou voľbou pre vosk sviečky. Z pohľadu horenia nie je žiaden z nich viac "ekologický/šetrný k životnému prostrediu" ako iný, a neexistuje žiadny vedecký dôkaz o tom, že by bol parafín škodlivý pre Vaše zdravie.


Je rastlinný vosk lepší ako vosk na olejovej báze?

Parafínový vosk je produkt na báze oleja, a sójový a palmový vosk sú vosky na rastlinnej báze. Neexistujú žiadne štúdie, ktoré by potvrdili, že je zdravšie zapáliť sójové sviečky miesto parafínových sviečok. Tento fakt nepotvrdila ani žiadna zo sviečkových asociácií.


Produkuje sviečka z parafínového vosku viac sadzí ako sviečka zo sójového vosku?

Rovnako ako všetko, čo horí, aj všetky sviečky produkujú sadze. Pri normálnom horení produkujú parafínové sviečky malé množstvo čiernych sadzí a sviečky z vosku na báze sóje produkujú malé množstvo bielych sadzí. Pri spaľovaní v oblasti prievanu produkujú všetky sviečky čierne sadze, avšak sviečky z vosku na báze sóje produkujú menej čiernych sadzí ako parafínové sviečky. To je spôsobené tým, že bežné sadze produkované sviečkami z vosku na báze sóje sú skôr biele než čierne. Vzhľadom k tomu, čierne sadze sú viac nápadné než biele sadze, vyzerajú sviečky z vosku na báze sóje určite čistejšie. Ale biele sadze sú tiež len sadze, takže v skutočnosti oba druhy produkujú zhruba rovnaké množstvo sadzí.

Množstvo vyprodukovaných sadzí závisí viac od dĺžky knôtu než od druhu používaného vosku. Sviečky by sa nemali zapaľovať v oblastiach prievanu a mali by mať knôt  riadne skrátený na 5 mm (? palca), čo povedie k zníženiu množstva sadzí vyprodukovaných akoukoľvek sviečkou. Sviečka, ktorá je správne vyrobená a udržiavaná, bude produkovať menej sadzí ako tá, ktorá má príliš veľký knôt.

Všetky sviečky (a takmer každý horľavý materiál) produkujú hrubé uhlíkové častice. Takéto častice (emisie) produkujú aj systémy kúrenia,
kuchynské toustovače ako aj jedlé oleje. Tieto emisie z kuchynských spotrebičov každodenne používaných v domácnostiach nie sú považované (rovnako ako emisie zo sviečok) za zdravotne rizikové a sú chemicky odlišné od sadzí, ktoré sa tvoria pri spaľovaní nafty, uhlia, atď.Sú Vaše sviečky bezpečné?

Všetky naše sviečky spĺňajú európske (EN) bezpečnostné štandardy (normy) ako aj bezpečnostné štandardy Severnej Ameriky (ASTM). Tieto normy striktne dodržiavame a máme vytvorený tím R&D (Reserach and Development –Výskum a vývoj), ktorý berie tieto otázky veľmi vážne.Kvapkajú Vaše sviečky?

Áno! Sviečky „Alusi“ kvapkajú viac ako priemer. Každá sviečka rozpráva svoj príbeh plynúceho času a keď vidíte, ako pomaly kvapká vosk dolu, predstavuje sviečka toto plynutie  času.


Môžete zapáliť poškodenú sviečku „Alusi“?

Vzhľadom na možné obavy týkajúce sa bezpečnosti, by sa nemali sviečky „Alusi“ zapaľovať v prípade, že sú poškodené, t.j. ak je kus (čiastočne) poškodený/zlomený alebo odrezaný.Ako ďaleko od seba by mali byť umiestnené sviečky „Alusi“?

Pri zapálení (horení) viac ako jednej „Alusi“ sviečky súčasne, by mali byť tieto sviečky umiestnené aspoň 20 cm od seba.